DOBRÁ PRAXE

Co bychom dnes udělali jinak? V čem byl problém?

1.      Při výběru kurzu se zaměřit i na jeho délku, zda jej budou o rok později také vypisovat.

V září 2015, při analýze trhu zahraničních škol a kontrole, zda zahraniční školy stále nabízejí kurzy, které máme popsány v žádosti, jsme zjistili, že kurzy nejsou nabízeny v délkách, které máme v žádosti stanovené. Kurzy jsou nabízeny pouze v délce 5 nebo 10 pracovních dnů. Tuto délku splňovaly pouze dva ze sedmi kurzů. V následujících měsících jsme se snažili zjistit, jaké jsou možnosti řešení. Bohužel nám tato záležitost, kterou jsme řešili na několika úrovních, zabrala více času, než jsme původně v rámci plánovací fáze čekali. Díky tomu jsme již ztratili šanci na některé přihlášení kurzů a ubytovacích kapacit, které byly již obsazeny.

Výsledkem těchto potíží bylo odložení výjezdů na podzim 2016 a změna harmonogramu oproti projektové žádosti. V původně plánovaném termínu červenec - srpen 2016 se uskutečnila pouze jedna mobilita místo sedmi naplánovaných.

Další problém jsme shledali s posunutím plánovaných mobilit. Původně naplánovaný harmonogarm mobilit o letních prázdninách dával možnost pro lepší zúročení nabytých znalostí a zařazení nových metod do výuky v novém školním roce. Vzhledem k tomu, že byly mobility zrealizovány během školního roku, pedagogové museli po návratu z mobility primárně řešit své pedagogické povinnosti a nezbýval prostor pro komplexní zapojení nových znalostí do výuky. Během projektu vzniklo interní úložiště, kam byly všechny materiály nasdíleny a jsou k dispozici všem kolegům. V rámci pedagogických porad byla sdílena dobrá praxe z mobilit a nové informace prezentovány pedagogickému sboru. V přípravném týdnu (srpen 2017) budou účastníci mobilit připraveni konzultovat s kolegy nové metody, aby mohly být implementovány do výuky

2.      Podrobný program o kurzu, cena licencí u ICT technologií

Doporučujeme získat co nejvíce referencí od účastníků již proběhlých kurzů, konkrétních informací o daném kurzu a metodách, které se naučíte. Abyste pak nebyli překvapeni, že se několik dny věnujete power pointu, který už dokonale ovládáte. U ITC technologií

3.      Vytváření blogu

Zdál se to být dobrý nápad - každý účastník si při svém pobytu vytvoří blog, kam každý večer napíše krátkou zprávičku, dá fotečku. Bohužel tato aktivita se nesetkala s velkým nadšením
od účastníků. Někteří si tvořily blog úplně poprvé v životě, tak je trochu potrápil a místo chviličky na něm strávili několik hodin. Myšlenka to byla skvělá, ale pro příští rok bych raději volila školní facebook, který vypadá vždy skvěle a je mnohem jednodušší na správu.

Nad rámec projektové žádosti jsme vytvořili tento web. Co se týká poměr kvalita/výkon, považuji tento web za vydařený:)