Očima účastníků

"Musím přiznat, že jsem si neuměla přesně představit, co může být náplní kurzu kreativní výuky anglického jazyka. Kurz ale naprosto předčil všechna má očekávání. Oba týdny v Anglii probíhaly ve smyslu zábavného učení, představení nových metod pro výuku i nepopulárních gramatických úseků jako jsou časy, frázová slovesa nebo anglické idiomy", poznamenala jedna z účastnic projektu Mgr. Martina Justová. I další kurzy hodnotili účastníci projektu pozitivně.

"Prostředí ve škole bylovelmi přátelské. Všude spousta cizinců a každý komunikoval úplně jinou angličtinou, ale všichni jsme si rozuměli. Dopolední výuka byla zaměřena na gramatiku a komunikaci, odpolední pak na metodu CLIL. Lektorka byla úžasná! Poskytla nám spoustu materiálů, aktivit a webových stránek pro využití CLIL",zhodnotila úroveň kurzu Mgr. Monika Nemášová, učitelka I. stupně.


"Kurz mi přinesl globální a interkulturní náhled na vzdělání, nové informace o efektivním
řízení projektů. Byl pro mě inspirací k dalšímu směřování naší školy", vyjádřil se PhDr. Jan Dudek, ředitel školy.