O PROJEKTU

Projekt Mezinárodní vzdělávání v Pozořicích je financován z programu Erasmus + Evropské unie. Jeho realizace probíhá od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2017.

Cíl projektu vychází z dlouhodobého záměru školy -kvalitně připravit žáky na budoucí život v Evropské unii. Bez internacionalizace školy nelze tento cíl realizovat. Identifikujeme potřebu mezinárodních setkání pro ztotožnění zaměstnanců školy s tímto cílem.

Prostřednictvím mobilit chceme získat globální povědomí o vzdělávání a nových trendech nejen v ČR, ale i celé EU. Dalším cílem je mezinárodního setkávání s jinými lidmi, kteří mají zájem o vlastní rozvoj, získání nových kontaktů. Očekáváme globální, interkulturní náhled na vzdělávání, na potřeby jednotlivých žáků. Účastí vedení školy a koordinátorky projektu na mobilitách a vzdělávacích kurzech orientovaných na evaluaci a další rozvoj školy přispějeme k modernizaci metod řízení organizace.